Menu
İstanbul patent bürosu Ata Patent A.Ş. müşterilerinin marka, patent, tasarım, faydalı model ve diğer fikri ve sınai haklar hukuku ile ilgili her türlü hukuki ihtiyaçlarına cevap veren İstanbul ’un saygın patent bürolarından birisidir. Hizmetlerimiz; her türlü fikri hakkın seçilmesi, geliştirilmesi, başvuru ve tescil ile korunması ve sonrasında lisans verilmesi ile ilgili sözleşmelerin hazırlanması ve mahkemelerde savunulmasını içerir.

TPMK Kararlarına İtiraz Avukatları

TPMK Kararlarına İtiraz Avukatları, istanbul marka patent bürosu

Türk Patent Enstitüsü tarafından alınan kararlardan zarar gören kişiler, kararlara karşı Enstitü nezdinde itiraz edebilir. Alınan kararlarla ilgili işlemlere taraf diğer kişiler doğrudan itiraz yetkisine sahiptir. İtiraz, kararın bildiriminden sonraki iki ay içerisinde yazılı olarak Enstitü'ye yapılır. İtirazın değerlendirilmesi için, kararın bildiriminden sonraki iki ay içinde, itiraz konusunun gerekçeleri yazılı olarak Enstitü'ye verilir. Bu süre içinde gerekçelerin verilmemesi halinde itiraz yapılmamış sayılır. İtiraz vekil aracılığıyla yapılıyor ise, vekilin Enstitü vekil siciline kayıtlı vekillerden olması zorunludur. İtirazda, belgelerin tamamı itiraz anında verilmemiş ise bildirim beklenilmeden eksik belgeler itiraz süresi içinde verilmelidir. İtiraz süresi içerisinde verilen belgelerin eksik olması halinde itiraz yapılmamış sayılır.

İstanbul Marka Patenti Avukatı Ekibimize Ulaşın

Büyük emeklerle ortaya koyduğunuz fikirlerinizin küçük ihmaller nedeniyle kaybolmaması için var olduğumuzu ve size bir telefon kadar yakın olduğumuzu hatırlatırız. İstanbul'da çalışmalarına devam eden Ata Patent A.Ş. patent büromuza ve marka patent avukatlarımıza info@atapatent.com e-mail adresinden veya İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.