Menu
İstanbul patent bürosu Ata Patent A.Ş. müşterilerinin marka, patent, tasarım, faydalı model ve diğer fikri ve sınai haklar hukuku ile ilgili her türlü hukuki ihtiyaçlarına cevap veren İstanbul ’un saygın patent bürolarından birisidir. Hizmetlerimiz; her türlü fikri hakkın seçilmesi, geliştirilmesi, başvuru ve tescil ile korunması ve sonrasında lisans verilmesi ile ilgili sözleşmelerin hazırlanması ve mahkemelerde savunulmasını içerir.

Marka Başvuru ve Tescili

Marka Başvuru ve Tescili, istanbul marka patent bürosu

Türk Patent Enstitüsü'ne (TPE) yapılacak inceleme sonucunda; eğer bir marka başvurusu marka olma karakterini taşıyorsa; yani başvurusu yapılan marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini başka bir teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlıyor ise ve daha önce tescil edilmiş veya başvurusu yapılmış bir markaya benzemiyorsa, cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirtmiyorsa, ticaret alanında herkes tarafından kullanılan bir işaret değilse, dini değerleri ve sembolleri içermiyorsa ve kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı değilse Resmi Marka Bülteni’nde yayınlanmasına karar verilecektir.

Eğer TPE tarafından yapılan inceleme sonrasında marka başvurusu bir TPE uzmanı tarafından reddedilirse, işbu redde ilişkin kararın başvurusu sahibine tebliğ edildiği tarihten itibaren 2 ay içerisinde TPE Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’na itiraz edilmesi gerekmektedir. Eğer itiraz edilmezse bu 2 ayın sonunda başvuru işlemden kaldırılır ve bunun sonucunda da dava açma hakkı kaybedilir.

Eğer TPE tarafından yapılan incelemede marka başvurusu yukarıda sayılan kriterlere uygun olduğu saptanır ise üçüncü şahısların denetiminden geçmek üzere Resmi Marka Bülteni'nde yayınlanmasına karar verilir.
Yayımlanan markalar yayın tarihinden itibaren 3 ay süreyle ilanda kalır. Yayımlanan markalara 3 ay sürede gerçek veya tüzel kişiler ilgili meslek kuruluşları gerekçelerini açıkça belirtmek ve delillerini de eklemek (Eskiye dayalı kullanım; Benzerlik, Telif Hakları vb.) şartıyla Türk Patent Enstitüsü‘ne itirazda bulunabilirler.

Yapılan itiraz ve delilleri, kendi görüşlerini açıklayabilmeleri için başvuru sahibine veya vekiline gönderilir. Başvuru sahibi veya vekili, yapılan itirazlar hakkındaki görüşlerini itirazın kendilerine bildiriminden itibaren 1 ay içinde Türk Patent Enstitüsü ‘ne bildirmeleri gerekir.

Yapılan itiraz ve deliller, ile karşı görüşler Türk Patent Enstitüsü Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (YİDK) tarafından incelenir YİDK 2. İtirazdan sonra itiraz ekinde sunulan delilleri ve karşı görüşleri’ de dikkate alarak “başvurunun devamına”, “başvurunun kısmi devamına” veya “başvurunun iptaline” karar verilir.

İstanbul Marka Patenti Avukatı Ekibimize Ulaşın

Büyük emeklerle ortaya koyduğunuz fikirlerinizin küçük ihmaller nedeniyle kaybolmaması için var olduğumuzu ve size bir telefon kadar yakın olduğumuzu hatırlatırız. İstanbul'da çalışmalarına devam eden Ata Patent A.Ş. patent büromuza ve marka patent avukatlarımıza info@atapatent.com e-mail adresinden veya İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.