Menu

Patent & Faydalı Model Makaleleri

Avrupa Patenti Başvurusu

AĞUSTOS 2016 | KATEGORİ: PATENT & FAYDALI MODEL

İlk adım olarak, TPE’ye ulusal bir patent başvurusu yapabilirsiniz. Ulusal bir başvuru yaparak, ilk aşamada prosedüre göreceli daha ucuz bir giriş ve patent prosedürleri hakkında TPE’den Türkçe bilgi alabilme olanağı ve avantajı elde etmiş olursunuz. Eğer başka ülkelerde de patent başvurusu yapmaya karar verirseniz, 12 aylık bir süre içinde diğer ülkelerin ulusal fazlarına girmeniz ve TPE’ye yapmış olduğunuz ilk başvuruyu rüçhan göstermeniz gerekmektedir.

Okuyun

Avrupa Patenti Nedir?

AĞUSTOS 2016 | KATEGORİ: PATENT & FAYDALI MODEL

Avrupa Patent Sözleşmesi ile buluşların korunması konusunda Avrupa ülkeleri arasında işbirliğinin arttırılması, üye ülkelerin tümünde geçerli bir patent verilmesi sisteminin kurulması ve Avrupa ülkeleri arasında ortak bir patent hukukunun oluşturulması amaçlanmıştır.

Okuyun

Avrupa Patentine İtiraz

AĞUSTOS 2016 | KATEGORİ: PATENT & FAYDALI MODEL

Avrupa Patenti verildikten sonra, genel olarak başvuru sahibinin rakipleri olan ve başvurunun patentlenmemesi gerektiğine inanan üçüncü kişiler tarafından patente itiraz edilebilir. Örneğin; buluşun yeni olmadığı ya da buluş basamağı içermediği şeklinde itirazlar.

Okuyun

Avrupa Patentinin Maaliyeti

TEMMUZ 2016 | KATEGORİ: PATENT & FAYDALI MODEL

Ortalama bir patent başvurusu için EPO’ya ödenmesi gereken ücretler, başvuru, araştırma, ülke belirleme, inceleme, patent verilmesi, basım ücretleri, 3. yıl, ve 4. yıl ücretleri dâhil ortalama 4.600 EURO’dur.

Okuyun

Avrupa Patent Sözleşmesi

TEMMUZ 2016 | KATEGORİ: PATENT & FAYDALI MODEL

Avrupa Patent Sözleşmesi (European Patent Convention – EPC), tek bir başvuru ile EPC’ye üye 32 ülkede patent elde edilebilmesine olanak sağlamaktadır. Avrupa Patentinin hangi ülkeleri kapsayacağına patent başvuru sahibi karar vermektedir.

Okuyun

Bütün Buluşlar Patentlenebilir Mi?

HAZİRAN 2016 | KATEGORİ: PATENT & FAYDALI MODEL

Bir buluşun patentlenebilmesi için yeni, buluş basamağını içeren ve sanayiye uygulanabilir olması gerekir. Ancak, konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlara, bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usullerine patent verilmemektedir.

Okuyun

Patent Başvuru Süreci Nasıl İşler?

HAZİRAN 2016 | KATEGORİ: PATENT & FAYDALI MODEL

Türk Patent Enstitüsü’ne yapılan patent başvurusu 551 sayılı KHK’nın 42. Maddesinde belirtilen unsurları taşıdığı takdirde, başvuru sahibine başvurusunun alındığı ve patent sicile kaydedildiği şekil inceleme sonucu ile birlikte bildirilir. Şekli şartları sağlamayan başvurulara, eksikliklerini giderebilmeleri için üç ay süre verilir. Bu süre içinde şekli eksiklikler giderilmezse başvuru reddedilmiş sayılır.

Okuyun

Patent, Buluş ve Faydalı Model Nedir?

HAZİRAN 2016 | KATEGORİ: PATENT & FAYDALI MODEL

Patent, sınırlı bir yer ve süre için üçüncü kişiler tarafından buluşun izinsiz olarak üretilmesini, kullanılmasını veya satılmasını engelleme yoluyla sahibine tanınan tekel hakkıdır. Bu hakkın kullanabileceğini gösteren belgeye ise patent belgesi denir.

Okuyun

Rüçhan Hakkı Buluş Sahibine Ne Gibi Yararlar Sağlar?

NİSAN 2016 | KATEGORİ: PATENT & FAYDALI MODEL

Eğer buluşun birden fazla ülkede korunması istenirse, ilk patent başvurusunun Paris Sözleşmesine veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına taraf herhangi bir ülkede yapılması tarihinden itibaren 12 aylık bir süre içinde aynı buluş için önceki başvuru rüçhan gösterilerek rüçhanlı başvuru yapma hakkından yararlanılabilir.

Okuyun

Türkiye’de Alınmış Bir Patent Başka Ülkelerde Geçerli Midir?

NİSAN 2016 | KATEGORİ: PATENT & FAYDALI MODEL

Patentler alındığı ülkeler için hak sahipliği doğurur. Türkiye’de alınmış bir patent sadece Türkiye içinde sahibine hak sağlamaktadır. Başka ülkelerde de patent hakkı elde etmek istiyorsanız, her ülkeye ayrı ayrı başvuruda bulunabilir ya da uluslararası başvuru sistem olan PCT (Patent İşbirliği Anlaşması) veya bölgesel başvuru sistemi olan EPC (Avrupa Patent Sözleşmesi) aracılığıyla başvuru yapabilirsiniz.

Okuyun