Menu

Marka Makaleleri

Turquality Nedir?

MART 2016 | KATEGORİ: MARKA BAŞVURU & TESCİLİ

Ürünün tasarımından mağaza rafında satışına kadar tüm süreçlerde sistematik kalite yönetimini belgeleyen ve garantör bir üst kimlik olması hedeflenen Turquality, Türkiye’de katma değeri üretilmiş ürünleri diğer iç ve dış rekabetten ayrıştırmak için maddi ve yönetsel katkı sağlayan bir destek programı olarak ortaya çıkmıştır.

Okuyun

Marka Tescili Zorunlu Mudur?

ŞUBAT 2016 | KATEGORİ: MARKA BAŞVURU & TESCİLİ

Markaların tescili zorunlu olmamakla birlikte, tescil marka üzerindeki hakları ispatlayan ve marka ihlalini engelleyen en önemli araçtır. Tescilli marka sahibine daha geniş bir koruma sağladığından faaliyette bulunan bütün ülkelerde marka tescili önemle tavsiye edilmektedir.

Okuyun

Markanın Koruma Süresi

ARALIK 2014 | KATEGORİ: MARKA BAŞVURU & TESCİLİ

Tescil edilen bir marka başvuru tarihinden itibaren 10 yıl süre ile korumadan yararlanır. 10’ar yıllık sürelerle yenilenmek suretiyle tescilli bir markanın sınırsız bir süre ile korunması mümkündür.

Okuyun

Markalar Üzerinde Kullanılan İşaretler

KASIM 2014 | KATEGORİ: MARKA BAŞVURU & TESCİLİ

Bir markanın yanında TM, SM veya benzer sembollerin kullanımı bir zorunluk değildir ve ek bir yasal koruma sağlamaz. Bununla birlikte bu tür kullanımlar, söz konusu işaretin bir marka olduğu konusunda başkalarını bilgilendirmenin, dolayısıyla, dolayısıyla ihlalcileri ve taklitçileri uyarmanın uygun bir yolu olabilir. TM sembolü bir işaretin marka olduğunu gösterirken R sembolü marka tescil edildiği zaman kullanılır. Hizmet markaları için ise SM sembolü kullanılır.

Okuyun

Markaların Uluslararası Tescili

EKİM 2014 | KATEGORİ: MARKA BAŞVURU & TESCİLİ

Bütün sınai mülkiyet haklarında olduğu gibi marka tescili ve koruması da ulusal nitelikli haklardandır. Dolayısıyla, tescilli bir marka tescilden doğan haklardan sadece tescil edildiği ülke sınırları içerisinde yararlanabilir. Bu nedenle, diğer ülkelerde de tescilin sağladığı haklardan yararlanabilmek için markaların faaliyette bulunan bütün ülkelerde ayrı ayrı tescili gerekir.

Okuyun

Marka Hakkının İhlali

EYLÜL 2014 | KATEGORİ: MARKA BAŞVURU & TESCİLİ

Markanın tescili markaya kendiliğinden bir koruma sağlamamakta sadece bir hakkın tespiti ve tescili işlevi görmektedir. Dolayısıyla, markanın başkaları tarafından haksız kullanımı ve marka hakkının ihlali durumunda marka sahibinin bu tür hasız kullanımları takip ederek yetkili mahkemelerde açacağı davalarla, tescilli markadan kaynaklanan haklarına dayanarak ihlalleri önlemesi gerekmektedir.

Okuyun