Menu

Patent büromuz avukatları ülkemizin en prestijli hukuk fakültelerinden mezun olmuşlar ve kendilerini hukukun ilgi duydukları alanlarında geliştirmişlerdir. Böylece çalıştıkları alanlarında uzman olmuş ve sadece o alanlarda çalışarak tecrübelerini artırmış ve müvekkillerimize daha da yararlı olabilmişlerdir. Patent büromuz; ülkemizde faaliyet gösteren büyük hukuk bürolarının sahip oldukları tecrübeye ve küçük hukuk bürolarının atikliğine sahiptir. Bunun sonucu olarak da müvekkillerimiz uzman çözümlere daha hızlı ve ihtiyaç duydukları an ulaşabilmektedirler.

Avukatlarımız, hukuki tecrübelerini ve hukuki düşünme yeteneklerini birleştirerek daha da çok çalışmanın kendilerini ve müvekkillerimizi daha da öne, ileriye götüreceğinin bilinciyle hız kesmeden çalışmalarına devam etmektedir. Patent büromuz hukukçuları, yurtiçinde ve yurtdışında şimdiki ve gelecekteki müvekkil ve müşterilerimizin hukuki sorunlarını çözmenin veya bu sorunların hiç oluşmaması için gerekli tedbirleri almanın, hukuk büromuzun Türk hukuk dünyasındaki liderliğini devam ettirmesinin gereği olduğunu biliyorlar.

Patent; büromuz müvekkil ve müşterilerini gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışındaki işlerde temsil etmektedirler. Müşteri ve müvekkillerimizle olan çalışmalarımızda, müvekkil çıkarlarını ilk ve vazgeçilmez bir unsur olarak gördüğümüz için, müşterilerimiz büromuz hukukçularının hukuki deneyim ve kararlarına, onların getirdiği çözüm önerilerine tam olarak güvenmekte ve destek vermektedirler.

Avukat Profilimiz

Gerek büromuz nezdinde çalışan ve gerekse birlikte çalıştığımız bürolarda istihdam edilen avukat, marka ve patent vekilleri en az bir yabancı dil bilmekte ve uluslararası platformlarda işlemleri yürütecek bilgi ve tecrübe birikimine sahip bulunmaktadırlar.

Avukatlarımız müvekkillerimize gösterdikleri ilgi ile hemen fark edilirler

Büromuz avukat, marka ve patent avukatları müşteri ve müvekkillerimize yardım etmeyi en üst düzeyde kendilerine görev edinmiş bir zihniyet altında çalışmalarını sürdürmektedirler. Hukukçularımız, müvekkil ve müşterilerimize gösterdikleri yaklaşım ve bilgi düzeyleri ile diğer meslektaşları arasında hemen ayırt edilebilirler, avukatlarımızın çoğu yaptıkları işlerde en üst düzeye kadar yükselmiş hukukçulardır.