Menu

Tasarım Hakkına Tecavüz Sayılacak Fiiller ve Mahkeme Tarafından Verilecek Cezalar

İstanbul patent bürosu Ata Patent A.Ş. müşterilerinin marka, patent, tasarım, faydalı model ve diğer fikri ve sınai haklar hukuku ile ilgili her türlü hukuki ihtiyaçlarına cevap veren İstanbul ’un saygın patent bürolarından birisidir. Hizmetlerimiz; her türlü fikri hakkın seçilmesi, geliştirilmesi, başvuru ve tescil ile korunması ve sonrasında lisans verilmesi ile ilgili sözleşmelerin hazırlanması ve mahkemelerde savunulmasını içerir.

Tasarım Hakkına Tecavüz Sayılacak Fiiller ve Mahkeme Tarafından Verilecek Cezalar

Tasarım Hakkına Tecavüz Sayılacak Fiiller ve Mahkeme Tarafından Verilecek Cezalar, istanbul tasarım patent bürosu

Gerçeğe aykırı bir şekilde tasarım hakkı sahibi olarak bildirimde bulunanlar veya eşya veya ambalaj üzerine konulmuş tasarım koruması olduğunu belirten işareti; yetkisi olmadan kaldıranlar veya kendisini haksız olarak tasarım başvurusu sahibi, tasarım hakkı sahibi olarak gösterenler hakkında hapis ve para cezaları uygulanır.

Mevcut olmadığını veya üzerinde tasarruf yetkisi bulunmadığını bildiği veya bilmesi gerektiği halde, tasarım ile ilgili haklardan birini veya bu hakla ilgili lisansı başkasına devreden, veren, rehin eden, bu haklar üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunanlar ile korunan bir tasarım hakkının sahibi olmadığı veya koruma süresinin bittiği veya tasarım hakkının hükümsüzlüğü veya tasarım hakkının korunmasından doğan hakkının sona ermesi durumlarında kendisinin veya başkasının imal ettiği veya satışa çıkardığı eşyaya/ambalajlarına/ticari evrakına/ilanlarına hukuken korunan bir tasarım hakkıyla ilgili olduğu kanısını uyandıracak şekilde işaretler koyanlar veya bu amaçla ilan ve reklamlarda bu tarz yazı/ işaret/ifadeleri kullananlar hakkında hapis ve para cezaları uygulanır.

554 sayılı KHK’nın 48. maddesinde ‘Tasarım Hakkına Tecavüz Sayılan Fiiller’ in neler olduğu düzenlenmiştir. Anayasa Mahkemesinin 05/02/2009 tarih ve E. 2005/57, K.2009/19 sayılı kararı ile cezai hükümleri yönünden iptal edilen 48. maddenin a bendi, hukuki uyuşmazlıklar yönünden ve tecavüz eyleminin hukuki yönden tespiti açısından geçerliliğini korumaktadır. Madde hükmüne göre; Tasarım hakkı sahibinin izni olmaksızın tasarımın aynını veya belirgin bir şekilde benzerini yapmak, üretmek, piyasaya sunmak, satmak, sözleşme akdi için icabda bulunmak, kullanmak, ithal etmek ve bu amaçla depolama, elde bulundurmak; tasarım hakkına tecavüz olarak nitelendirilmektedir.

İstanbul Marka Patenti Ekibimize Ulaşın

Büyük emeklerle ortaya koyduğunuz fikirlerinizin küçük ihmaller nedeniyle kaybolmaması için var olduğumuzu ve size bir telefon kadar yakın olduğumuzu hatırlatırız. İstanbul'da çalışmalarına devam eden Ata Patent A.Ş. patent büromuza ve marka patent avukatlarımıza info@atapatent.com e-mail adresinden veya İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

GERİ