Menu

Tasarım Başvurusunun veya Tescilinin Konu Olabileceği Hukuki İşlemler

İstanbul patent bürosu Ata Patent A.Ş. müşterilerinin marka, patent, tasarım, faydalı model ve diğer fikri ve sınai haklar hukuku ile ilgili her türlü hukuki ihtiyaçlarına cevap veren İstanbul ’un saygın patent bürolarından birisidir. Hizmetlerimiz; her türlü fikri hakkın seçilmesi, geliştirilmesi, başvuru ve tescil ile korunması ve sonrasında lisans verilmesi ile ilgili sözleşmelerin hazırlanması ve mahkemelerde savunulmasını içerir.

Tasarım Başvurusunun, Tescilinin Konu Olabileceği Hukuki İşlemler

Tasarım Başvurusunun, Tescilinin Konu Olabileceği Hukuki İşlemler, istanbul tasarım patent bürosu

Tasarım tescil başvurusunun veya tescil edilen tasarım hakkının başkasına devredilmesi mümkündür. Ayrıca, tasarım hakkı ile elde edilen kullanma yetkisi lisans sözleşmesine konu olabilir, yani sözleşme yolu ile başka kişilere kiralanabilir. Tasarım hakkının veraset yoluyla varislere intikal edebilmesi ve rehnedilmesi de mümkün olmaktadır.

Tasarım tescili üzerinde yapılan bu tür hukuki işlemler ile tasarım hakkı sahibinin adres, unvan ya da nev’i değişikliklerinin, üçüncü kişilere karşı hüküm ifade edebilmesi için endüstriyel tasarım siciline kayıt edilmesi gereklidir. Bu sebeple bu tür işlemlerin ve değişikliklerin Türk Patent Enstitüsü’ne bildirilmesi önem arz etmektedir.

‘Tasarım hakkı devredilebilir, lisans verilebilir, miras bırakılabilir.’

‘Tasarım hakkı sahibi, tasarım hakkına yapılabilecek tecavüzlerden dolayı hukuk ve ceza davası açmaya yetkilidir.’

İstanbul Marka Patenti Ekibimize Ulaşın

Büyük emeklerle ortaya koyduğunuz fikirlerinizin küçük ihmaller nedeniyle kaybolmaması için var olduğumuzu ve size bir telefon kadar yakın olduğumuzu hatırlatırız. İstanbul'da çalışmalarına devam eden Ata Patent A.Ş. patent büromuza ve marka patent avukatlarımıza info@atapatent.com e-mail adresinden veya İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

GERİ