Menu

Marka Çeşitleri Nelerdir?

İstanbul patent bürosu Ata Patent A.Ş. müşterilerinin marka, patent, tasarım, faydalı model ve diğer fikri ve sınai haklar hukuku ile ilgili her türlü hukuki ihtiyaçlarına cevap veren İstanbul ’un saygın patent bürolarından birisidir. Hizmetlerimiz; her türlü fikri hakkın seçilmesi, geliştirilmesi, başvuru ve tescil ile korunması ve sonrasında lisans verilmesi ile ilgili sözleşmelerin hazırlanması ve mahkemelerde savunulmasını içerir.

Marka Çeşitleri Nelerdir?

Marka Çeşitleri Nelerdir? istanbul marka patent bürosu

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre tescil edilecek markaların çeşitleri aşağıda gösterilmiştir.

Ortak Marka

Üretim ve ya ticaret ve ya hizmet işletmelerinden oluşan, bir gurubun mal ve ya hizmetlerini diğer işletmelerin mal ve ya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir.

Garanti Markası

Marka sahibinin kontrolü altında bir çok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yara yan işarettir.

Ticaret Markası

Bir işletmenin imalatını ve/ve ya ticaretini yaptığı malları, başka işletmelerin mallarından ayırt etmeye yarayan işarettir.

Hizmet Markaları

Bir işletmenin hizmetlerini diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırt etmeye yara yan işarettir. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, birlikte kullanmak istedikleri markayı ticaret markası ve/ve ya hizmet markası olarak ad veya unvanlarını başvuru formu üzerindeki başvuru sahibi bölümüne birlikte yazarak başvuru yapabilirler.

İstanbul Marka Patenti Avukatı Ekibimize Ulaşın

Büyük emeklerle ortaya koyduğunuz fikirlerinizin küçük ihmaller nedeniyle kaybolmaması için var olduğumuzu ve size bir telefon kadar yakın olduğumuzu hatırlatırız. İstanbul'da çalışmalarına devam eden Ata Patent A.Ş. patent büromuza ve marka patent avukatlarımıza info@atapatent.com e-mail adresinden veya İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

GERİ