Menu

Coğrafi İşaret Tescil Süreci Nasıldır?

İstanbul patent bürosu Ata Patent A.Ş. müşterilerinin marka, patent, tasarım, faydalı model ve diğer fikri ve sınai haklar hukuku ile ilgili her türlü hukuki ihtiyaçlarına cevap veren İstanbul ’un saygın patent bürolarından birisidir. Hizmetlerimiz; her türlü fikri hakkın seçilmesi, geliştirilmesi, başvuru ve tescil ile korunması ve sonrasında lisans verilmesi ile ilgili sözleşmelerin hazırlanması ve mahkemelerde savunulmasını içerir.

Coğrafi İşaret Tescil Süreci Nasıldır?

Coğrafi İşaret Tescil Süreci Nasıldır? istanbul marka patent bürosu

Tescil başvurusu yapılan coğrafi işaretlere ait bilgiler değerlendirilir. İhtiyaç duyulduğu takdirde, konuda uzman bir veya birkaç kurum ve kuruluşlardan görüş alınır. 555 sayılı KHK koşullarını taşıyan coğrafi işaret başvurularından menşe adları Resmi Gazete ile yerel gazetede, mahreç işaretleri ise Resmi Gazete ve Yerel Gazetenin yanı sıra yurt çapında dağıtımı olan en yüksek trajlı günlük gazetelerin birinde yayımlanır. İtiraz süresi, Resmi Gazete’ de yayımlandığı tarihten itibaren 6 aydır. Bu sürede yapılacak itirazlar gerekçeleriyle birlikte bu konuda uzman bir ya da birkaç kurum kuruluşa gönderilir. Gelen görüşler doğrultusunda başvurunun tesciline karar verilebilir, başvuru değişikliğe uğrayabilir ya da reddedilebilir. Başvur reddedilirse, bu durum resmi gazetede ilan edilir.

Tescille Sağlanan Koruma Neden Önemlidir?

Coğrafi işaretlerin tescilinin amacı, genel nitelikleri itibari ile üretimi, kaynağı gibi birtakım yerel niteliklerine bağlı olarak belli bir üne kavuşmuş ürünlerin korunmasını sağlamaktadır. Ülkemizde her ilin hatta her ilçenin, belli bir ürünün üretimine kaynak teşkil ettiği ve bu ürün ile ünlenmiş olduğu bir gerçektir.

Doğallık, geleneksellik, sürdürülebilir kalite, bölgesel kalınma ve dünya pazarında rekabet edebilme teminatı vb. gibi tüm bu özellikler coğrafi işaretlerin katma değerleri arasında sayılır.

Özetle:

İstanbul Coğrafi İşaret Ekibimize Ulaşın

Büyük emeklerle ortaya koyduğunuz fikirlerinizin küçük ihmaller nedeniyle kaybolmaması için var olduğumuzu ve size bir telefon kadar yakın olduğumuzu hatırlatırız. İstanbul'da çalışmalarına devam eden Ata Patent A.Ş. patent büromuza ve marka patent avukatlarımıza info@atapatent.com e-mail adresinden veya İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

GERİ