Menu

Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi Verilmesine Karşı Yasal İtiraz Yolları

İstanbul patent bürosu Ata Patent A.Ş. müşterilerinin marka, patent, tasarım, faydalı model ve diğer fikri ve sınai haklar hukuku ile ilgili her türlü hukuki ihtiyaçlarına cevap veren İstanbul ’un saygın patent bürolarından birisidir. Hizmetlerimiz; her türlü fikri hakkın seçilmesi, geliştirilmesi, başvuru ve tescil ile korunması ve sonrasında lisans verilmesi ile ilgili sözleşmelerin hazırlanması ve mahkemelerde savunulmasını içerir.

Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi Verilmesine Karşı Yasal İtiraz Yolları

Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi Verilmesine Karşı Yasal İtiraz Yolları, istanbul tasarım patent bürosu

Yayın tarihinden itibaren 6 ay süre ile ilanı yapılmış tasarımla ilgili gerçek veya tüzel kişiler, ilgili meslek kuruluşları gerekçelerini açıkça belirtmek ve ilgili yönetmelikle öngörülen şartları yerine getirmek koşuluyla tasarım tescil belgesinin verilmesine karşı Enstitü nezdinde itirazda bulunabilirler.

Yapılan itirazlar öncelikli şekli olarak incelenir ve karşı görüş alınması için başvuru sahibine gönderilir. İtiraz edilen tasarımın yenilik ve ayırt edici nitelik vasfına sahip olup olmadığı, sunulan belgeler ışığında Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından incelenir. Tescile 6 aylık yasal itiraz süresi içerisinde herhangi bir itiraz olmaması ya da yapılan itirazların reddedilmesi sonucunda tasarım tescil belgesi başvuru sahibine gönderilmektedir.

6 aylık yasal itiraz süresinin kaçırılması durumunda, tasarım tescilinin iptali ya da hükümsüzlüğü için ilgili mahkemelere dava açılabilir.

İstanbul Endüstriyel Tasarım Ekibimize Ulaşın

Büyük emeklerle ortaya koyduğunuz fikirlerinizin küçük ihmaller nedeniyle kaybolmaması için var olduğumuzu ve size bir telefon kadar yakın olduğumuzu hatırlatırız. İstanbul'da çalışmalarına devam eden Ata Patent A.Ş. patent büromuza ve endüstriyel tasarım avukatlarımıza info@atapatent.com e-mail adresinden veya İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

GERİ